ป้าตุ๊ยตุ่ย https://patuitui.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=14 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีกุน (PIG)..........หมูผู้แสนดี....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=14 Tue, 26 Jun 2007 9:34:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=13 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีจอ (DOG)............สุนัขผู้ซื่อสัตย์...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=13 Tue, 26 Jun 2007 16:06:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=12 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีระกา (ROOSTER)........ไก่แสนกระตือรือร้น...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=12 Tue, 26 Jun 2007 16:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=11 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีวอก (MONKY)...........ลิงเจ้าสำราญ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=11 Tue, 26 Jun 2007 16:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=10 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะแม (GOAT)...........แพะน้อยแสนนุ่มนวล..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=10 Tue, 26 Jun 2007 16:01:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=31-08-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=31-08-2007&group=5&gblog=5 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนบทซึ้ง ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=31-08-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=31-08-2007&group=5&gblog=5 Fri, 31 Aug 2007 14:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=4 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้สด ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=4 Thu, 19 Jul 2007 17:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=3 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำค้างใส ๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=19-07-2007&group=5&gblog=3 Thu, 19 Jul 2007 9:37:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=17-07-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=17-07-2007&group=5&gblog=2 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูเขางาม ๆ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=17-07-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=17-07-2007&group=5&gblog=2 Tue, 17 Jul 2007 13:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=05-07-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=05-07-2007&group=5&gblog=1 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลเหงา ๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=05-07-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=05-07-2007&group=5&gblog=1 Thu, 05 Jul 2007 15:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=9 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะเมีย (HORSE)...........อาชาผู้แคล่วคล่องว่องไว...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=9 Tue, 26 Jun 2007 15:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=8 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะเส็ง (SNAKE)..........งูน้อยฝีปากเอก...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=8 Tue, 26 Jun 2007 15:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=7 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีมะโรง (DRAGON).........มังกรผู้สูงส่ง..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=7 Tue, 26 Jun 2007 15:54:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=6 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีเถาะ (RABBIT)........กระต่ายน้อยแสนอ่อนหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=6 Tue, 26 Jun 2007 15:52:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=5 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีขาล (TIGER)..........เสือจอมพลัง....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=5 Tue, 26 Jun 2007 15:49:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=4 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีฉลู (OX)...... วัวจอมขยัน..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=4 Tue, 26 Jun 2007 15:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=3 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีชวด (RAT) ...... เจ้าหนูผู้ไม่หยุดนิ่ง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=3 Tue, 26 Jun 2007 15:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=2 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[มาดูดวง 12 ราศี แบบจีน กันดีกว่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=26-06-2007&group=3&gblog=2 Tue, 26 Jun 2007 15:39:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=28-05-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=28-05-2007&group=1&gblog=1 https://patuitui.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาชิกใหม่...ทดสอบ..ค่ะ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=28-05-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=patuitui&month=28-05-2007&group=1&gblog=1 Mon, 28 May 2007 9:36:33 +0700